You are here

Verordening 1408/71

Basisprincipe

Wanneer je een beroepsactiviteit uitoefent in een of meer lidstaten van de Europese Economische Ruimte, dan val je in principe onder de socialezekerheidswetgeving van 1 lidstaat. Afhankelijk van de situatie waarin je je bevindt, is dit het werkland of het woonland.

 

Je werkt maar in 1 lidstaat

Je valt onder de wetgeving van de lidstaat waar je werkt.

 

Je werkt uitsluitend als zelfstandige, maar wel in verschillende lidstaten

Je bent zelfstandige in verschillende lidstaten, waaronder het land waar je woont

Je valt onder de wetgeving van het woonland. Je moet aan de bevoegde instelling van het land waar je woont (in België de Internationale dienst van het RSVZ) een attest vragen dat je verzekeringsplicht in die lidstaat bewijst.

Je bent zelfstandige in verschillende lidstaten, maar niet in het land waar je woont

De wetgeving van het land waar je je hoofdactiviteit hebt, is van toepassing. Je moet aan de bevoegde instelling van het land waar je je hoofdactiviteit hebt (in België de Internationale dienst van het RSVZ) een attest vragen dat je verzekeringsplicht in die lidstaat bewijst.

 

Je bent zelfstandige in België en tegelijk loontrekkende in een andere lidstaat

Voor je zelfstandige activiteit val je onder de Belgische wetgeving, terwijl je als werknemer onder de wetgeving valt van het werkland. In België ben je zelfstandige in hoofd- of bijberoep, al naargelang van het belang van je loontrekkende activiteit.

Goed om weten: Elk land waarvan de wetgeving van toepassing is, bepaalt zelf of het beroep dat op zijn grondgebied uitgeoefend wordt, een zelfstandige of loontrekkende activiteit is.