You are here

Hoeveel zal mijn pensioen bedragen?

Pensioenen

  Jaarbedrag
Minimum rustpensioen als gezin € 19.882,50
Minimum rustpensioen als alleenstaande € 15.911,02
Minimum overlevingspensioen  € 15.698,39
Minimum overgangsuitkering € 15.698,39
Minimum pensioen van uit de echt gescheiden echtgeno(o)t(e) -

Je hebt recht op een minimumpensioen als je minstens 2/3 van een volledige loopbaan kunt bewijzen. Om deze voorwaarde te bepalen, wordt er rekening gehouden met je loopbaan als zelfstandige en als werknemer in België en met je loopbaan in een andere lidstaat van de Europese Unie of in een land waarmee België een socialezekerheidsovereenkomst heeft afgesloten. Voor de berekening van het minimumpensioen wordt er enkel rekening gehouden met je loopbaan in België als zelfstandige.

Je hebt recht op de minimumovergangsuitkering als de overgangsuitkering berekend op de beroepsinkomsten lager is dan die minimumuitkering. 

Andere voordelen

Bijzondere bijslag (jaarlijks betaald in juli)

  • gerechtigden op een rustpensioen als gezin: 142,92 euro
  • gerechtigden op een rustpensioen als alleenstaande: 114,35 euro
  • gerechtigden op een overlevingspensioen of pensioen van uit de echt gescheiden echtgeno(o)t(e): 114,35 euro

Pensioenbijslag (jaarlijks betaald in juli)

180,58 euro

Welvaartspremie (jaarlijks betaald in mei)

  • gerechtigden op een rustpensioen als gezin: 61,80 euro
  • gerechtigden op een rustpensioen als alleenstaande: 49,42 euro
  • gerechtigden op een overlevingspensioen of pensioen van uit de echt gescheiden echtgeno(o)t(e): 49,42 euro